Altimo OÜ (CarWash by MrCAP) jaoks on meie klientide ja partnerite usaldus väga oluline. Me soovime, et kõik, kes meiega enda isikuandmeid jagavad, oleksid kindlad, et hoolitseme nende andmete eest parimal võimalikul moel.
Käesolev privaatsuspoliitika on koostatud eesmärgiga kaitsta Altimo OÜ endiste, praeguste ja tulevaste klientide privaatsust. Sellest lähtuvalt toome välja põhimõtted, mis käsitlevad kliendi isikuandmete kogumist, kasutamist, talletamist, edastamist ja avaldamist ning on kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

Isikuandmete kogumine ja kasutamine
Isikuandmetena käsitleme andmeid, mis on isiku poolt meiega jagatud vabatahtlikult.
Isikuandmed võivad sisaldada nime, telefoninumbrit, e-maili, aadressi ja muid vabatahtlikult meiega jagatud andmeid.
Isikuandmeid kasutame vaid selleks ettenähtud eesmärgil, milleks on klientidele värskeima info edastamine, teenuste tutvustamine, küsimustele vastamine, parimate pakkumiste, ning muude Altimo OÜ tegevusega seotud info jagamine.
Altimo OÜ ei levita, edasta, muuda ega kasuta mõnel muul mitte ettenähtud viisil meile usaldatud isikuandmeid, välja arvatud juhul kui kliendiga on vastav kokkulepe või kui info avaldamise vajadus tuleneb Eesti Vabariigi seadusandlusest.
Juhul, kui saate meie käest eelnimetatud infot, ilma et oleksite meile enda teadmata edastanud oma andmeid, palume sellest teada anda tallinn.peetri@mrcap.ee.
Isikul on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta teavitades sellest aadressil tallinn.peetri@mrcap.ee.

Küpsised
Altimo OÜ kasutab oma veebilehel küpsiseid (cookies), mille funktsiooniks on analüüsida Teie sirvimisajalugu. Kasutame seda teavet, et muuta kasutajakogemus mugavamaks ning Teie soovidele vastavamaks. Ühtlasi kasutame küpsiseid statistilise analüüsi eesmärgil ning selleks, et näidata Teile reklaame läbi hoolikalt valitud kolmandate osapoolte rakenduste (nt Google, Facebook).
Anname teada, et me ei oma ligipääsu ega kontrolli kolmandate osapoolte poolt paigaldatavaid küpsiseid ning nende rakendamine toimub lähtuvalt nende endi privaatsuspoliitikale.
Küpsis on tekstifail, mille saadavad ja salvestavad kasutaja arvutisse veebilehed, mida ta külastab. Küpsis salvestatakse kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul kui Kasutaja on veebilehte varem külastanud, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algul salvestas.
Veebilehitsejal on õigus küpsiste kasutamine ära keelata. Vastava soovi korral tuleb muuta oma veebilehitseja seadeid.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused
Meile oma andmeid edastades ning meie veebilehe kasutamist jätkates loeme, et olete tutvunud meie põhimõtete ja tingimustega ning nendega nõustunud.
Altimo OÜ jätab endale õiguse vajadusel muuta privaatsuspoliitika üldtingimusi.
Kõikide privaatsuspoliitikat puudutavate küsimuste korral palume võtta meiega
ühendust tallinn.peetri@mrcap.ee.

Altimo OÜ
Läike tee 3c, 75312 Peetri
Rae vald, Eesti
Reg. number: 14100952
KMKNR: EE101902418

CarWash by MrCAP Poordi

E-R 8-18
L-P 10-18

+372 5335 9694
poordi@mrcap.ee

contact-section